Congratulations
恭賀本校學生於2019-2020年度港島西區小學校際乒乓球比賽中獲男子甲組亞軍;女子甲組亞軍及女子乙組季軍

17-01-2020

恭賀本校乒乓球隊於比賽中獲男子甲組亞軍;女子甲組亞軍及女子乙組季軍;包括傑出運動員

男子甲組蘇宗銳(六丙) ,陳建泯(五丁);
女子甲組王穎雅(六戊) ,鄭倩婷(五甲);女子乙組陳樂欣(四丁)
 

男子甲組乒乓球隊

女子甲組乒乓球隊
6A
5
曹志浩
6A
13
吳樂恩
6C
23
蘇宗銳
6B
6
陳穎明
5C
15
吳日燊
6C
25
胡曉彤
5D
1
陳建泯
6E
20
王穎雅
5D
8
樊哲昊
5A
4
鄭倩婷
 
女子乙組乒乓球隊
 
 
 
5E
21
吳樂霖
 
 
 
4A
15
區珮詩
 
 
 
4A
28
袁巧霖
 
 
 
4D
18
陳樂欣
 
 
 
4E
18
邱尹琪